Balletstudio Belinda

Dansen brengt beweging

maar doe het verantwoord, dans bij ons!

Balletstudio Belinda is gevestigd in:

Theater CulturA
Dorpsstraat 7
2631 CR Nootdorp

In deze centraal gelegen locatie in Nootdorp hebben wij een breed aanbod van verschillende dansvormen voor alle leeftijden.

  • Klassiek ballet
  • Jazzdans
  • Moderne dans en Flamenco
  • Peuter en Kinderdans (v.a 3 jaar)
  • Musical-theaterles (v.a 8 jaar)
  • Tapdance (v.a 8 jaar)
  • Streetdance (v.a 11 jaar)

(ook speciale groepen voor beginners, gevorderden en volwassenen, vraag naar de mogelijkheden).

Door middel van ballet en dansonderwijs wordt (veelal) aan jongeren in de leeftijd vanaf 3 jaar, onderverdeeld in verschillende leeftijdsgroepen gevoel voor houding, bewegingcoördinatie en ritme bijgebracht.

Veel kinderen maken bij het volgen van ballet- en dansonderwijs echt kennis met klassieke muziek, maar ook herkenbare muziek als folklore, jazz en andere kindermuziek komt aan de orde. In de lessen krijgen ook de opbouw, structuur en ritme van deze muziek de aandacht.

Ook is het balletonderwijs gericht op het beleven, ervaren en uitbeelden van de “muziekbeelden” en muzikale emoties in beweging en dans.

Lichaamsbeheersing, houding en beweging staan centraal bij ballet en dans. Een groot deel van de lessen is gericht op spier- en gewrichtsoefening, conditie en lenigheid. Bij de jongste kinderen heeft dit een meer speels en spontaan karakter, bij de oudere leeftijdsgroepen wordt dit element steeds meer gerichte lichaamstraining.

Dit vergt een professionele deskundigheid van de docenten om een verantwoorde ontwikkeling te garanderen en blessures te voorkomen.

Van leerlingen vraagt dit stevige inspanningen en een goede lichamelijke conditie.

Ballet- en dansonderwijs is tevens een belangrijke stimulans voor sociaal-emotionele ontwikkeling van jongeren. Het draagt bij aan een groei van het zelfvertrouwen. Het blijkt een zinvolle aanvulling op het reguliere basisonderwijs en het voortgezet onderwijs.

Ook voor volwassen beoefenaars van klassiek ballet en jazzdans geldt dat deze vorm van vrijetijdsbesteding een steeds populairdere mix is van lichaamsbeweging, sociale ontmoeting en cultuur.

Balletstudio Belinda is lid van de NBDK, organisatie voor dansprofessionals en

Erkend door de NBOB, Nederlandse Branche organisatie voor Balletscholen.

Kijk voor het volledige lesaanbod en wijze van aanmelden op

www.balletnootdorp.nl
of bel: 06 29 730 867.